APM

ZREALIZOWANE INWESTYCJE:


 

      Od 2005 r. firma APM oferuje kreatywne rozwiązania w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych. Staramy się zapewnić naszym klientom pełną dyspozycyjność doświadczonych inspektorów nadzoru wszystkich branż.
     Wysoką jakość oraz terminowość świadczonych usług zapewniamy przy rozsądnym podejściu cenowym. APM łączy w sobie możliwość zapewnienia obsługi inwestycji o najwyższym stopniu złożoności z elastycznością małej firmy stworzonej i specjalizującej się w tym zakresie.

        Specjalizujemy się w  następujących obszarach obsługi               inwestycji:
  • nadzoru budowlanego, czyli pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
  • przeglądów technicznych obiektów budowlanych, zajmujący się obowiązkowymi przeglądami obiektów budowlanych oraz wydawaniem opinii technicznych
  • kosztorysowania, z zespołem stworzonym z kosztorysantów zajmujących się kompleksowym kosztorysowaniem w zakresie budownictwa, instalacji elektrycznych i sanitarnych,Elastyczność


Wysoka jakość

Doświadczona kadra

Konkurencyjne ceny

       
        Firmą APM zarządza mgr inż. Anna Morusiewicz. Posiada kwalifikacje poparte zdobytym doświadczeniem w kosztorysowaniu robót budowlanych i nadzorze. Jest uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
MAPA STRONY APM © 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone