APM

ZREALIZOWANE INWESTYCJE:Hotel DAL - nadzór inwestorski


Hotel IBIS - Nadzór inwestorski 

       Wykonanie kosztorysu pozwala określić koszt realizacji poszczególnych etapów budowy, umożliwia przeanalizowanie kosztów różnych wariantów rozwiązań budowlanych.

Podstawowe rodzaje kosztorysów, które opracowujemy dla naszych klientów to:
  • kosztorys inwestorski - zleca go inwestor, po to by dowiedzieć się, ile powinna kosztować budowa
  • kosztorys ofertowy - opracowuje go wykonawca, stosując własne ceny i stawki, po to aby dowiedzieć się za ile może wykonać daną inwestycje
  • kosztorys powykonawczy - sporządzany jest przez wykonawcę po zakończeniu realizacji budowy
       
       Nieodzownym elementem każdego kosztorysu jest przedmiar robót obejmujący zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
        Kosztorys Inwestorski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 130 poz. 1389) z dnia 18 maja 2004 r., stanowi podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane.

Specjalizujemy się w kosztorysowaniu robót budowlanych i instalacyjnych.
Staramy się,
aby nasze opracowania kosztorysowe były rzeczowe, bezstronne
i opracowane
z największą starannością w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
MAPA STRONY APM © 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone